Etter mange års hvile så skal Korenposten nå vekkes til live, det blir et ansiktsløft for siden vår med mer. Jeg håper dere har forståelse for at det kan ta litt tid å få alt tilbake slik det var.

-Didrik

Slekten Korens Råd forvalter i dag fem legater. To av disse legatene gir støtte til utdanning, mens de tre andre ble opprettet for å trygge samholdet i slekten.

Da er vi i gang med et nytt år og nye muligheter. Nyttårsfesten 2007/2008 gikk av stabelen 5. januar 2008 på Eckbo med rekordstort oppmøte. Det var veldig hyggelig å se. Undertegnede var tilstede for første gang på mange år. En liten nedtur var det at barnefesten måtte avlyses på grunn av få påmeldte.

Hei.

Dette er første innlegg fra Redaktøren. Jeg har planer om å legge inn en liten kommentar et par ganger i måneden. Noen ganger blir det kanskje mye jeg har på hjertet, andre ganger ikke.