Slekten Korens Råd ønsker allerede nå å orientere om Slektsdagen 2010 som avholdes fredag
10. september 2010 kl. 18.00 på Clarion Collection Hotel Gabelshus, Gabelsgate 16 i Oslo.

Slektsrådet planlegger tur til USA i forbindelse med 150 års jubileet for grunnleggelsen av Luther
College i Decorah, Iowa. Ulrik Vilhelm Koren var en av initiativtakerne til etableringen av institusjonen
og skaffet til veie tomten i Decorah.