Slektsrådet planlegger tur til USA i forbindelse med 150 års jubileet for grunnleggelsen av Luther
College i Decorah, Iowa. Ulrik Vilhelm Koren var en av initiativtakerne til etableringen av institusjonen
og skaffet til veie tomten i Decorah.

Jubileet vil bli markert på mange måter, og slektens medlemmer vil kunne være med i ulike
arrangementer. Turen vil konsentrere seg om Decorah og omkringliggende steder der våre slektninger
har virket.
Utførlig program vil komme senere.
Det vil naturligvis også være anledning til å foreta utflukter på egen hånd.
Slektsrådet ønsker i første omgang å få oversikt over hvor mange som er interessert i å være med på
turen. Vi må være svært tidlig ute for å sikre overnatting og lignende. Senere, ut på høsten, vil vi be
om bindende påmelding.
Den planlagte turen vil ha avreise 10. eller 11. oktober 2011 med hjemreise 19. eller 20. oktober. Det
vil bli ankomst og avreise fra Minneapolis. Fra Minneapolis til Decorah er det 2-3 timer med bil. Vi
regner med å leie minibuss(er).
Når det gjelder overnatting, vil det være ulike muligheter, fra god hotellstandard til helt enkel standard.
Dette vil naturligvis influere på prisen.
Prisen vil trolig bli mellom 15-20.000 kr. per person, alt ettersom hvilken overnattingsstandard man
velger.
Enkelte vil kanskje ønske å kombinere slektsturen med annen tur enten i forkant eller i etterkant, og
ønsker å ordne flyreisen på egen hånd. Dette er naturligvis også mulig.
Som sagt, dette er ingen bindende påmelding, men en foreløpig sondering. Vi ber deg sende
inn responsen innen utløpet av august til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller til Petter U. Koren
Skullerudveien 38 c, 0694 Oslo.
Er du interessert, ber vi deg svare på følgende:
1.
Navn
2.
Antall voksne
3.
Antall barn
4.
Ønsker hva slags overnatting
5.
Ønsker flyreise tur / retur
6.
Bestiller flyreise på egen hånd
7.
Evt. andre opplysninger
Vi ønsker alle en riktig god sommer.
Med vennlig hilsen
Slekten Korens Råd